Klinika za onkologiju KCU Sarajevo

Bolnička 25,
71000 Sarajevo,
Bosna i
Hercegovina

Kontakt telefon UdruŽenja

+387 33 678 244 /
+387 61 522 103

Mirsada Manov – Sekretar udruŽenja


mirsada.manov@udruzenjeonkologa.ba