Dobitnik nagrade za 2018. godinu

Nagradu Prof. dr. Hiba Bašić za 2018 godinu Udruženje onkologa  u BIH je dodijelilo  doktorici Azri Rašić sa klinike za Onkologiju KCU Sarajevo, za rad pod nazivom “Effects od adding taxane to anthracycline – based neoadjuvant chemotherapy in localy advanced breast cancer”, objavljenom u Medicinskom Glasniku, Volume 16, Number 1, February 2019