Dobitnik nagrade za 2021. godinu

Nagradu Prof. dr. Hiba Bašić za 2021. godinu Udruženje onkologa  u BIH je dodijelilo  dr. Anesu Pašiću iz Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu