Dobitnik nagrade za 2017. godinu

Nagradu Prof. dr. Hiba Bašić za 2017 godinu Udruženje onkologa  u BIH je dodijelilo  doktorici Aleksandri Đuran sa klinike za patologiju KCU Sarajevo, za rad pod nazivom “Signet ring carcinoma of duodenum and celiac carcinoma, rare coexistence”, predstavljen na 29th European Congress of Pathology, održanom u Amsterdamu od 2-6 Septembra 2017 godine.