WEBINAR: Panitumumab u tretmanu mCRC

Datum : 02.Juli 2020

Vrijeme : 15:00-17:00 h

Organizatori:
Udruženje onkologa u BIH Kompanija AMICUS